Pohjois-Pohjanmaan Matkailuyhdistys on perustettu 1895. PPMY:n toiminnan painopisteinä on kotiseutumatkojen ja lähialueelle suunnattujen matkojen järjestäminen sekä kulttuuritilaisuuksiin osallistuminen. Myös ulkomaille suunnatut matkat kuuluvat ohjelmistoon. Paikallista tuntemusta lisätään erilaisilla esitelmätilaisuuksilla.

Toiminta on pysynyt samansuuntaisena koko ajan. On huomioitu jäsenten toiveita muuttuvien olosuhteiden mukaan (ikä, terveyden asettamat rajoitteet yms). Yhdessä oleminen ja tekeminen lisäävät mukavia muistoja ja kokemuksia.

Mukaan voi tulla ystävän kanssa. Vuosikokous pidetään kerran vuodessa, missä käsitellään sääntömääräiset asiat ja informoidaan tulevista tapahtumista. Viime vuosina on siirrytty yhä enemmän sähköiseen viestintään, jäsenkirjeet, jäsenmaksut ja ilmoittautuminen tilaisuuksiin tapahtuvat pääsääntöisesti sähköisesti.

Noudatamme toiminnassamme seuraavia sääntöjä ja toimintaohjeita.

© Pohjois-Pohjanmaan Matkailuyhdistys ry
Vapaa-ajan matkailua vuodesta 1895